Winkelwagen Geen producten
Categorieën

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemeen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Bikeshop Nijnsel, Er kan slechts worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Bikeshop Nijnsel.

Bikeshop Nijnsel erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
Prijzen en verzendkosten. Alle prijzen op de site zijn prijzen in Euro's en zijn inclusief BTW. Indien het totale bestelbedrag € 150,00- of meer bedraagt zijn er geen verzendkosten verschuldigd. Blijft het bestelbedrag eronder dan worden er de volgende order, verpakking en verzendkosten in rekening gebracht.
tot 30 kg. € 5,95
 

Betaling.
Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg(:lees internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts ontbonden worden indien de klant binnen 10 dagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via e-mail aan Bikeshop Nijnsel te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden. Bij uitblijven van betaling na de termijn van 10 dagen, is Bikeshop Nijnsel gehouden de koopsom via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.
Bikeshop Nijnsel hanteert de volgende betaalmogelijkheden:

Vooruitbetaling op Bankrekeningnummer:
Rabobank: 19.82.68.165 t.n.v. Bikeshop Nijnsel

Je ontvangt eerst onmiddellijk per e-mail een automatisch aangemaakte bevestiging van je bestelling. Wij controleren hoeveel levertijd er zal zijn voor dit specifieke artikel(en). Wij sturen je daarna per e-mail een pro forma factuur met het te betalen bedrag en alle betaalgegevens. Tevens ontvang je dan de verwachte afleverdatum. Na ontvangst van je betaling worden de goederen zonder extra kosten naar je verstuurd. Let er wel op dat het factuurbedrag minimaal één dag voor de afleverdatum op onze rekening is bijgeschreven.

Rembours.
Je kunt ook kiezen om je bestelde artikel(en) onder rembours te voldoen. Aan deze betaalwijze zijn echter wel extra kosten verbonden. TNT is genoodzaakt een bedrag à € 7,- extra in rekening te brengen ongeacht de hoogte van het bestelbedrag. Je ontvangt eerst onmiddellijk per e-mail een automatisch aangemaakte bevestiging van je bestelling. Wij controleren hoeveel levertijd er zal zijn voor dit specifieke artikel(en). Wij sturen je daarna per e-mail een pro forma factuur en de te verwachte aanleverdag.

Leveringen & levertijden.
Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail hiervan op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief geboden.
Op de website aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Bikeshop Nijnsel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

Eigendom.
Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van Bikeshop Nijnsel totdat alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

Reclames.
De klant dient reclames binnen 24 uur na ontvangst van de goederen per e-mail aan Bikeshop Nijnsel te melden. Na deze termijn worden geen reclames meer aanvaard.

Garantie.
Op alle geleverde goederen wordt de garantie van het desbetreffende merk door de leverancier verstrekt. Dit betekent dat deze garantietermijn ingaat op de factuurdatum.
Wanneer je aanspraak wilt maken op de garantie, dien je dit per e-mail te melden. Na overleg met Bikeshop Nijnsel wordt de te volgen weg besproken.
Artikelen die voor garantie retour gezonden worden dienen deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van een kopie van de factuur en eventuele garantiecertificaten. Er wordt geen restitutie verleent op de verzendkosten. Het gerepareerde dan wel nieuwe of vervangende artikel wordt door Bikeshop Nijnsel kosteloos aan de klant verstuurd.

Teruggavengarantie.
De klant heeft het recht om de ontvangen goederen binnen 8 dagen aan Bikeshop Nijnsel te retourneren, zonder opgave van reden. (geldt niet voor acties en aanbiedingen). De retourzending dient altijd per e-mail van tevoren te worden aangemeld. De retourgezonde artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van een kopie van de factuur. De klant krijgt in dit geval naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag teruggestort minus 10 % administratiekosten, Er wordt geen restitutie verleent op de verzendkosten.

Rechtspositie.
Op alle bestellingen en overeenkomsten van Bikeshop Nijnsel is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.
 

UW ONLINE FIETS, RACE & MTB SPECIALIST - SNELLE LEVERING EN SCHERPE PRIJZEN

 

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW    Powered by CCV Shop webwinkel software